Skupina 6.
POMŮCKY PRO USNADNĚNÍ MOBILITY

6.1.1 Orientační hole

Základní charakteristika / popis

Orientační hole jsou dlouhé hole zakončené robustnější pevnou nebo rotační koncovkou. Hole mohou být neskládací (pevné), skládací, teleskopické nebo kombinované. Skládací hole jsou skladné, teleskopické umožňují nastavení délky a kombinované kombinují obě možnosti. Hole mohou být v bílém nebo červenobílém provedení. Červenobílá barva informuje o kombinovaném poškození zraku a sluchu.

Orientační hole zajišťují svou délkou dostatečný odstup od překážek a tím zvyšují bezpečnost uživatele. Jsou cenným zdrojem hmatových i sluchových informací (povrchy, materiály, odražený zvuk). Používají se k vyhledání orientačně významných míst i k udržení směru určeného výraznými liniovými prvky (zdi, obrubníky).

Skládací hůl může být doplněná elektronikou k vysílání rádiových signálů. Ta je umístěná v trubce pod rukojetí. Hole tvoří tenkostěnné trubky z vysokopevnostní slitiny hliníku nebo skelných, uhlíkových event. kevlarových vláken pojených epoxidovou pryskyřicí (kompozit). Kompozitní hůl vyniká lehkostí a vysokou pevností. V této variantě jsou dodávány pouze neskládací a skládací hole.

Náročnost obsluhy

S pomůckou se naučí uživatel pracovat v rámci kurzu prostorové orientace a samostatného pohybu (poskytuje Tyfloservis, o.p.s.). Schopnost vhodného užití hole v různých situacích navazuje na řadu dalších orientačních dovedností a návyků, které vytváří dohromady jeden celek. Jsou součástí podrobné diagnostiky, kterou na počátku i v průběhu kurzu provádí instruktor mobility.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Orientace a samostatný pohyb v prostoru je základním předpokladem samostatnosti nevidomého a slabozrakého člověka.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: hmat, sluch.
 2. Účel použití: zajištění bezpečnosti, orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: vnímání hmatem, poslouchání.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny.

Dodavatelé

Sestavil: Petr Karásek

6.1.2 Signalizační hole

Základní charakteristika / popis

Signalizační hole jsou krátké a tenké s jednoduchou nevýraznou koncovkou. Dodávají se ve stejných provedeních jako hole orientační.

Využívají se při chůzi s průvodcem, vodicím psem nebo příležitostně u slabozrakých osob. Primárně poskytují informaci o přítomnosti člověka s vážně poškozeným viděním. Signalizační holí je však také možné ověřit některé důležité orientační informace (počátek schodiště, rozhraní mezi chodníkem a vozovkou apod.). Hole tvoří tenkostěnné trubky z vysokopevnostní slitiny hliníku.

Náročnost obsluhy

Správné používání signalizační hole vyžaduje odborné zaškolení (poskytuje Tyfloservis, o.p.s.).

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Zvyšuje bezpečnost a nezávislost na pravidelné pomoci dalšího člověka.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hmat, sluch.
 2. Účel použití: zajištění bezpečnosti, orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: vnímání hmatem, poslouchání.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny.

Dodavatelé

Sestavil: Petr Karásek

Orientační hůl

Signalizační hůl
Obr. 57: Signalizační hůl skládací, orientační hůl skládací (orientační hůl poznáme podle masivní rotační koncovky)

6.1.3 Opěrné hole

Základní charakteristika / popis

Opěrné hole jsou krátké hole masivní konstrukce. Dodávají se ve stejných provedeních jako hole orientační. Důležitou složkou hole je protiskluzná koncovka. Opěrné hole slouží prvořadě k zajištění stability při chůzi i ve stoje. Tomu odpovídá konstrukce i použitý materiál (vysokopevnostní slitina hliníku). Způsob používání opěrné hole závisí na míře poškození zraku.

Náročnost obsluhy

Závisí na míře poškození zraku a stupni narušení mobility.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Opěrná hůl má význam tam, kde je narušena nebo ohrožena rovnováha a tím i bezpečnost člověka při samostatném pohybu.

Další informace

Chůzi s opěrnou holí lze zároveň kombinovat i s holí orientační.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hmat.
 2. Účel použití: zajištění bezpečnosti, orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: vnímání hmatem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny.

Dodavatelé

Sestavil: Petr Karásek

Opěrné hole
Obr. 58: Opěrné hole

6.1.4 Doplňky k holím

Základní charakteristika / popis

Základním doplňkem hole jsou koncovky pevné a rotační. Jejich tvar odpovídá způsobu používání hole. Pokud koncovka přichází do pravidelného kontaktu s povrchem terénu je robustnější a směrem k povrchu kónicky rozšířená. U plastových koncovek dochází k obrušování a po určité době provozu je potřebná jejich výměna. Keramická koncovka je otěruvzdorná. Rotační koncovky umožňují při klouzavém pohybu po zemi plynule překonávat drobné nerovnosti povrchu. Jednoduchá úzká koncovka zakončuje signalizační hole (nejčastěji jsou pouze volně neseny v ruce).

Opěrné hole jsou zakončeny gumovou koncovkou, která svými protiskluznými vlastnostmi zaručuje člověku větší stabilitu. V zimě může být doplněna kovovým nástavcem do sněhu a ledu. Mezi další doplňky patří náhradní guma do skládacích holí, reflexní folie a pouzdra na hole. Dodatečným doplněním reflexních fólií na hůl se zvýší viditelnost člověka při přecházení silnice večer. Obaly na hole lze použít pouze u skládacích holí.

V souvislosti s pohybem v zimních měsících, kdy je vyšší pravděpodobnost tvorby náledí, je vhodné zmínit protiskluzné návleky na boty, tzv. "nesmeky".

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: -
 2. Účel použití: zlepšení podmínek.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: výměna části pomůcky.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny.

Dodavatelé

Sestavil: Petr Karásek

Doplňky k holím
Obr 59: Doplňky k holím (rukojeti a koncovky)

6.2.1 Povelové vysílače VPN01 a VPN03

Základní charakteristika / popis

Povelový vysílač VPN01 a VPN03 slouží k dálkovému ovládání orientačních majáčků prostřednictvím rádiového signálu. Vysílač VPN01 častěji využívaný slabozrakými uživateli, tvoří krabička do ruky s šesti tlačítky. Nevidomí lidé využívají častěji vysílač VPN01 zabudovaný těsně pod rukojetí hole se třemi tlačítky. Zmáčknutím konkrétního tlačítka se vyvolá povel.

Co jednotlivé povely aktivují:

Vysílač VPN03 sdružuje funkci tlačítek 3 a 5 do jednoho tlačítka, umístěného nejníže pod rukojetí hole. Na trhu je k dostání i povelový vysílač DOM2f, který navíc umožňuje ovládání orientačních majáčků a modulů používaných ve Slovenské republice.

Náročnost obsluhy

Pomůcky jsou nenáročné na obsluhu. Pro práci s nimi je vhodné zaškolení přímo v terénu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Ve velkých městech je informační systém dálkově ovládaných orientačních majáčků již samozřejmostí. Vysílače se tak stávají zcela běžným a základním vybavením každého, kdo se pohybuje samostatně. Pomáhají tak při zprostředkování informací, které byly dříve vázány na osobní komunikaci s lidmi.

Další informace

Vysílač VPN03 se zabudovává pouze do orientačních holí skládacích ze slitiny hliníku nebo kompozitního materiálu a má větší dosah než VPN01.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup.
 2. Účel použití: orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: ovládání hmatem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

Povelové vysílače VPN01 a VPN03
Obr 60: Vysílač v holi a vysílač jako samostatná pomůcka

6.2.2 Orientační majáčky pro nevidomé

Základní charakteristika / popis

Orientační majáčky poskytují důležité zvukové a hlasové informace. Umísťují se na orientačně významných místech.

Náročnost obsluhy

Pomůcka se obsluhuje prostřednictvím vysílačů VPN01 a VPN03. K ovládání majáčků je vhodné zaškolení přímo v terénu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Usnadnění orientace zvukovým označením vstupu do veřejné budovy, školy nebo na pracoviště. Většinu orientačních majáčků si pořizují veřejné instituce, nevidomý si jej může pořídit i nad vchod svého domu, chaty.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup.
 2. Účel použití: orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: dálkové ovládání.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

Orientační majáček pro nevidomé
Obr 61: Orientační majáček, který je spouštěn vysílačem

6.2.3 Navigační jednotka

Základní charakteristika / popis

Navigační jednotka slouží k určení polohy nevidomého člověka v terénu. Základem jednotky je GPS přijímač. Informace o poloze nevidomého se pravidelně odesílají na vyhrazený internetový server. Odtud pak informace putují do počítačů v Navigačním centru SONS. Pokud se uživatel s jednotkou pohybuje, na obrazovce počítače operátora vzniká záznam jeho pohybu. Komunikace s operátorem probíhá prostřednictvím mobilního telefonu nebo navigační jednotky, pokud má zabudovanou SIM kartu.

Náročnost obsluhy

Pomůcku stačí pouze uvést do provozu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Usnadnění orientace v neznámém prostředí s nedostatkem možností získávání informací.

Další informace

Zapnutou pomůcku je třeba nosit stále u sebe. O nic dalšího se není potřeba starat.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: -
 2. Účel použití: orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: komunikace s operátorem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

Navigační jednotka

Ultrazvukový vyhledávač překážek do ruky RAY

Ultrazvukové brýle
Obr. 62: Navigační jednotka, ultrazvukový vyhledávač překážek do ruky RAY a ultrazvukový vyhledávač překážek v brýlích

6.2.4 Ultrazvukové vyhledávače překážek

Základní charakteristika / popis

Pomůcky upozorňují na překážku odrazem ultrazvuku, převedeným na vibrační nebo zvukový signál. S přibližováním se k překážce narůstá intenzita signálu. Pomůcky slouží především k upozornění na překážky, které se vyskytují od výše pasu směrem nahoru (nejsou vykryty holí) a slouží tudíž jako doplněk hole. Není nutné, aby nevidomý člověk měl pomůcku zapnutou po celou dobu chůze. Využívá se v konkrétních místech, kde nevidomý předpokládá nebezpečí (například větve zasahující do chodníku).

Na našem trhu je k dostání ultrazvukový vyhledávač překážek RAY a ultrazvukové brýle. RAY zachycuje překážky v rozmezí 1,7–2,5m. Pomůcku lze také využít jako detektor světla. Ultrazvukové brýle zachycují překážky od vzdálenosti 3m směrem k obličeji. Vibrační úroveň je nastavitelná. Jejich výhodou jsou volné ruce a přirozená ochrana očí.

Náročnost obsluhy

Práce s pomůckami vyžaduje zacvičení. Jejich obsluha však není složitá.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Usnadnění orientace poskytnutím doplňujících informací.

Další informace

u tohoto typu pomůcek se nastavuje záměrně malá aktivační vzdálenost, aby se omezila přemíra informací z blízkého, či vzdáleného okolí. Je tak zamezeno velkému množství informací, které by nebyl nevidomý člověk schopen zpracovat a které by mohly vést k dezinformovanosti.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: akustický výstup, hmatový výstup (vibrace).
 2. Účel použití: orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: vnímání vibrací.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

6.3 Vodicí pes

Základní charakteristika / popis

Jako průvodce pes výrazně urychlí a zjednoduší pohyb na trasách a v orientačně nepřehledných místech. Pořízení psa je možné teprve po zvládnutí samostatné orientace v terénu bez psa. Za vyřešení všech situací je odpovědný především člověk. Psovi dává pouze příslušné povely. Žadatel o psa musí vědět kam jde, kde se pohybuje a co přesně má pes hledat. Pokud zná dobře svoji trasu i svého psa, není nutné se tolik soustředit, jako při pohybu s holí.

Pes je dobrým pomocníkem, ale není náhradou hole, pouze prostředníkem, který přispívá k větší samostatnosti a nezávislosti na okolí. Žadatel o psa musí mít reálné představy o potřebách psa, dostatečnou autoritu, být psychicky vyrovnaný, fyzicky zdatný a schopný se o psa každý den starat.

Vodič předává majiteli informaci od psa. Pevný kovový vodič přenáší informaci lépe než popruhový. Pevný kovový vodič stavitelný lze přizpůsobit výšce člověka v rozmezí 15 cm. Popruhový vodič se používá u aktivnějších psů.

Náročnost obsluhy

Vodicí pes je „živá pomůcka“ a jeho fungování závisí na vzájemných interakcích ve vztahu ke svému majiteli. Tuto problematiku řeší střediska a organizace zabývající se výcvikem vodicích psů.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Vodicí pes je pomocníkem nejen při samostatném pohybu, ale také při navazování společenských kontaktů. Při studiích a na pracovištích umožňuje majiteli snadnější a rychlejší začlenění do kolektivu.

Další informace

Držitelé vodícího psa mohou využít signalizační hůl k ověření orientačně důležitých informací (při chůzi po schodech, přecházení ulice apod.).

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: slovní povely.
 2. Účel použití: zajištění bezpečnosti, orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: -
 4. Způsob práce: povely.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé

(členové International Guide Dog Federation)

Sestavil: Petr Karásek

Chůze s vodicím psem

Doplňky k vodicímu psovi
Obr. 63: Chůze s vodicím psem, speciální postroj na vodicího psa

Předchozí kapitola | Obsah | Další kapitola