Příloha č. 8:
Profily autorů a spoluautorů

RNDr. Hana Bubeníčková

ředitelka společnosti Tyflocentrum Brno, o. p. s.


Hana BubeníčkováS nevidomými se poprvé setkala v roce 1988. V té době pracovala jako programátor-analytik. Do České republiky se dostávaly první osobní počítače. Při jejich zavádění do provozů a kanceláří v podniku, kde pracovala, byla pověřována zaškolováním s obsluhou, kde získávala první zkušenosti s výukovou praxí. V roce 1991 se seznámila s prvním zařízením na bázi výpočetní techniky určeném nevidomým uživatelům, s Eurekou A4. Zařízení mělo hlasový výstup a braillskou klávesnici. Jednalo se o pomůcku, která sehrála významnou roli v zavedení výpočetní techniky do života nevidomých uživatelů.

Od roku 1994 se již plně zapojuje do práce pro zrakově postižené. Nejprve v České unii nevidomých a slabozrakých v Brně měla na starosti digitalizační středisko. Stála u zrodu systému vzdělávání zrakově postižených v oblasti výpočetní techniky v ČR. Od 1. 10. 1995 se staly osobní počítače se speciální úpravou pro nevidomé a slabozraké kompenzačními pomůckami zakotvenými v legislativě. Po sloučení České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v roce 1996 pokračovala v práci pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. V roce 2000 byla pověřena úkony souvisejícími se vznikem obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., která působí zejména v Jihomoravském kraji. Stala se její první ředitelkou.

Publikační činnost:

www.centrumpronevidome.cz/bubenickova


Ing. Bc. Petr Karásek

Petr Karásekvedoucí krajského střediska obecně prospěšné společnosti Tyfloservis v Brně


S nevidomými začal poprvé aktivně pracovat jako dobrovolník v roce 1988. Věnoval se nácviku samostatnosti nevidomých dětí v různých oblastech praktického života a to jak na základní devítileté škole internátní pro nevidomé v Brně, tak na táborech. Zde získával spoustu praktických zkušeností, které později začal rozvíjet profesionálně.

Svou původní profesi stavebního inženýra a geodeta „opustil“ v roce 1992. Začal pracovat v oblastním ambulantním středisku Tyfloservis v Brně, jehož je nyní vedoucím. Absolvoval řadu odborných kurzů a studium tyflopedie na Pedagogické fakultě MU, kde působí jako externí pedagog a vede několik odborných seminářů.

Postupem času se začal více specializovat na prostorovou orientaci a samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých. Řešení praktických problémů přímo v terénu při výuce nevidomých a slabozrakých, vlastní praxe při simulaci různých zrakových vad i původní profese ho přivedla k problematice architektonických bariér. Tou se zabývá doposud. Své zkušenosti z těchto oblastí předává při konzultacích stavebních projektů i na školeních pracovníků činných ve stavebním řízení. Vede kurzy instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých, které jsou pořádány Tyfloservisem, o.p.s. a akreditovány na MPSV. V rámci celé republiky působí jako metodik specialista v oblasti sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Zkušenosti geodeta uplatnil při vytváření a konzultacích tyflografických plánků a map pro nevidomé. Výsledkem těchto konzultací je soubor map významných míst města Brna.

Dlouhodobě se věnuje také problematice práce se speciálními optickými a optoelektronickými pomůckami a úpravám domácího prostředí. Praktické zkušenosti v této oblasti prohloubil studiem zrakové terapie na pedagogické fakultě UK v Praze a dále je předává očním optikům a optometristům. Školicí činnost zahrnuje také práci s pracovníky ve zdravotnictví.

Zkušenosti s bohatým světem smyslového vnímání nevidomých uplatňuje ve spolupráci se zahradními architekty a společností PRO FUTURO o.p.s. při návrhu zahrad pro nevidomé.

Publikační činnost:

Mgr. Radek Pavlíček

Radek PavlíčekRadek je uznávaným odborníkem v oblastech náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC a tvorby přístupného webu.

Vystudoval informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1998 se věnuje speciální informatice, která pomáhá lidem s těžkým postižením zraku. Dlouhou dobu působil jako lektor a učil nevidomé a slabozraké klienty používat počítač, do roku 2011 řídil Centrum pomůcek a informatiky v brněnském TyfloCentru. Radek se také intenzivně zabývá přístupností webových stránek – je klíčovou osobou projektu Blind Friendly Web, o přístupnosti a o novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek publikuje na svém blogu POSLEPU.cz či v magazínu Zdroják.cz. Řadu let vedl letní rehabilitační tábory a pobyty s výukou PC pro děti a mládež s těžkým postižením zraku.

Ve volném čase se věnuje rodině, rád si poslechne (či zahraje) dobrou muziku, jde si zaplavat nebo zajezdit na kole.

Vzdělání

Publikační činnost (výběr)

www.centrumpronevidome.cz/pavlicek

Spolupracovali:

Mgr. Anna Horká

Anička vystudovala speciální pedagogiku pro učitele na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je zaměstnána v brněnském TyfloCentru. Koordinuje tým lektorů, připravuje se na lektorskou činnost a podílí se na aktivizačních službách pro lidi s těžkým postižením zraku. Připravuje také besedy a exkurze pro veřejnost, jezdí jako vedoucí na letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku či organizuje letní zážitkové pobyty. Sama je uživatelkou softwarové lupy zoomtext.

Svůj volný čas se snaží trávit s rodinou a přáteli, ráda cestuje, zajímá se o literaturu, nostalgii gramofonových desek a tajemství českých hradů a zámků. Ani ve volném čase se nezapřou její pedagogické sklony, proto se věnuje organizaci společenských akcí, oslav a akcí pro děti. Zajímá se o artefiletiku, ráda zkouší nové věci, zejména pak dobré jídlo a víno.

Michal Jelínek

Michal pracuje jako lektor – učí nevidomé zacházet s počítačem, včetně internetu a dalšími elektronickými pomůckami. Učí dospělé, ale také děti na jedné speciální základní škole v Praze (8. a 9. třídu). Další oblastí Michalovy působnosti je přístupnost webových stránek. Sám je uživatelem odečítače obrazovky JAWS.

V čase, kdy se nemusí věnovat práci, si rád vyrazí na tandemovém kole, zaplavat si nebo si protáhne tělo při túrách. Kromě pohybových aktivit také hodně čte, poslouchá muziku, chodí na koncerty, do divadla či kina a odmala miluje jízdu na motorkách.

Ing. Jan Pokorný

Honza v brněnském TyfloCentru pracuje jako lektor, učí klienty používat pomůcky na bázi PC. Jeho snahou je naučit s nimi pracovat i ty zájemce, kteří z nich zpočátku měli i jisté obavy, ale pak jim „jejich počítač“ začal v životě, tedy při práci i ve volném čase, pomáhat. Mimo to pomáhá radou či technickým zásahem při problémech klientů s mluvicími mobilními telefony a jinými elektronickými pomůckami. Podílí se také na zpracování nejrůznějších materiálů v oblasti elektronických kompenzačních pomůcek a testování přístupnosti webových stránek. Sám používá odečítací program JAWS.

Ve volném čase se především věnuje své rodině, svým dětem, rád si přečte dobrou knihu a pokud je ještě trochu času, i poslechne nějaké CD, rozhlasovou hru nebo film. Rád se také projde se svým vodicím psem Claire v přírodě nebo jen tak po parku.

Olga Buriánková

V obecně prospěšné společnosti Tyfloservis učí od roku 1997 prostorovou orientaci a samostatný pohyb nejen osoby s těžkým zrakovým postižením, ale připravuje a školí i odborné instruktory mobility. Od roku 2002 je redaktorkou internetové poradny v oblasti zrakového postižení. V předchozích letech se aktivně zabývala rekreačními sporty pro nevidomé a slabozraké lidi v občanském sdružení Tandem Brno a v současné době přednáší problematiku speciálních optických pomůcek na Fakultě biomedicínského inženýrství.

Mgr. Nikol Aková

V ústeckém Tyfloservisu pracuje jako instruktor rehabilitace od roku 1997. Kromě dovedností běžných pro přímou práci s těžce zrakově postiženými (Braillovo bodové písmo, prostorová orientace a samostatný pohyb) absolvovala také program zrakové terapie. V současnosti je manažerkou koordinační skupiny za oblast zdravotně postižených v komunitním plánování města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje, externím vyučujícím na Pedagogické fakultě a Ústavu zdravotnických studií na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a jedním z lektorů v akreditovaných programech vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Předchozí příloha | Obsah - Přílohy | Další příloha