Slepotou život nekončí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/43.00095
Název příjemce: TyfloCentrum Brno, o. p. s.
operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název prioritní osy: sociální integrace a rovné příležitosti Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb 43
Harmonogram realizace: 1. 5. 2010 až 30. 4. 2013

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je vytvořit komplexní program podpory pro osoby s těžkým zrakovým postižením, zaměřený na jejich začleňování zpět do života ve společnosti a následně na odstranění bariér jejich přístupu k zaměstnání.

Obsahem projektu jsou aktivity umožňující osobám s těžkým zrakovým postižením přístup ke službám, které usnadňují jejich návrat do společnosti i na trh práce. Cílem je vytvořit takový systém podpory, který by kombinoval poskytování sociálních služeb, které žadatel již nyní realizuje (není součástí projektu) s novými "nadstavbovými" aktivitami a jejich kombinací dosáhnout maximální možné synergie všech aktivit pro dosažení cíle projektu, tedy snížení sociálního vyloučení osob se zrakovým postižením a jejich vyloučení z trhu práce.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou lidé v produktivním věku s těžkým zrakovým postižením z Jihomoravského kraje.

Plánované výstupy projektu