Příloha č. 2:
Zrakové vady

Zrak: z fyzikálního hlediska se jedná o přeměnu elektromagnetického záření na nervový impuls (dochází k němu v oční kouli, je veden do kůry mozkové, kde vzniká vjem obrazu).

oko – zrakový nerv – zrakové centrum v kůře mozkové

Složky vidění

  1. rozlišování světla, jeho kvality a kvantity,
  2. rozlišování tvarů objektů a jeho fixace,
  3. rozlišování tvarů a jejich fixace v prostoru.

AFAKIE

ALBINISMUS

AMAURÓZA

ANIRIDIE

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ

DEGENERACE SÍTNICE

GLAUKOM (tzv. zelený zákal)

jedno z nejzávažnějších onemocnění, trpí jím 1–2 % lidí nad 40 let, 10 % končí trvalou slepotou,

KATARAKTA – šedý zákal (jedná se o zakalení čočky)

Důsledky a léčba

KERATOKONUS

KOLOBOM

MIKROFTALMIE

NYSTAGMUS

ODCHLÍPENÍ SÍTNICE

PORUCHY BARVOCITU

REFRAKČNÍ VADY

RETINOPATIE

- patologické změny sítnice a jejích cév

SLABOZRAKOST

- výrazné snížení zrakových schopností (snížena rychlost a přesnost vnímání); rozostření či zúžení zrakového pole; zrak stále vůdčím smyslem; možná náprava.

TUPOZRAKOST

- porucha i v mozku, obraz není vnímán ostře, často jen u jednoho oka.

ZÁNĚTY SÍTNICE

ZMĚNY TERČE ZRAKOVÉHO NERVU

HODNOCENÍ VIZU

Vizus do dálky není směrodatný pro schopnost zrakové práce do blízka a naopak.

Zdroj: www.sons.cz

Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Předchozí příloha | Obsah - Přílohy | Další příloha