Skupina 4.
MOBILNÍ TELEFONY

Základní charakteristika / popis

Zpřístupnění mobilního telefonu pro uživatele s těžkým postižením zraku lze považovat za další velký krok ke zvýšení jejich samostatnosti. Již dříve bylo možné s mobilním telefonem pracovat a například přečíst si či poslat SMSku i bez kontroly zrakem. K této činnosti však bylo nutné připojit mobilní telefon k PC, vybavenému odečítačem obrazovky, a danou akci provést přes něj. Uživatel tedy nebyl při práci s mobilním telefonem mobilní a byl při jeho použití vázán na konkrétní místo (nemohl si tedy například SMS přečíst kdekoliv a kdykoliv).

Zpřístupnění mobilních telefonů tuto velkou nevýhodu odstranilo a uživatel s těžkým postižením zraku dnes může mobilní telefon v zásadě používat tak, jak jej používá běžná populace (výjimkou je například práce s grafikou bez textové alternativy).

Oblast zpřístupnění mobilních telefonů prochází velmi dynamickým rozvojem a neustále se objevují další možnosti jak jejich zpřístupnění, tak nabídky přístupných funkcí či aplikací. Z těch nejvýznamnějších z poslední doby jmenuji alespoň zahájení zpřístupňování mobilních telefonů s operačním systémem Android či iPhone, zpřístupňování dotykového ovládání či zpřístupnění Ovi map na mobilních telefonech s operačním systémem Symbian.

V případě zájmu o tuto oblast proto doporučuji sledovat online zdroje, které se této tematice pravidelně věnují (například blog www.poslepu.cz) a jsou schopny na tyto změny a novinky reagovat pružněji, než tištěná publikace.

Zpřístupnění běžného mobilního telefonu pro nevidomé uživatele je v současnosti řešeno pomocí screen-readeru – odečítače obrazovky, který zpřístupňuje prostředí operačního systému telefonu a další www.poslepu.cz Informace dále předává hlasové syntéze, která je uživateli předčítá. Ozvučeny jsou nejen všechny běžné funkce telefonu včetně stavu signálu a baterie, identifikace volajícího, práce s telefonním seznamem, čtení a psaní SMS zpráv, ale i většina pokročilých funkcí včetně přístupu k Internetu, map a nastavení telefonu.

Důležitým aspektem je hmatnost klávesnice. Neexistuje žádná univerzální rada, jaký model telefonu upřednostnit nebo žádná univerzální klávesnice, každý uživatel si musí vybrat takový telefon, který má pro něj osobně dobře hmatnou (po stránce hmatové vyhovující) klávesnici. Nutno podotknout, že v blízké budoucnosti se pravděpodobně tento aspekt stane irelevantní, protože na trhu začínají dominovat telefony s dotykovým ovládáním a tomuto trendu se tedy bude nutné přizpůsobit.

Telefony, které lze tímto způsobem použít, musí spadat do kategorie tzv. chytrých telefonů (smartphone) a je třeba, aby telefon byl kompatibilní se zvoleným odečítačem obrazovky. Informace o kompatibilitě lze najít na stránkách výrobců či dodavatelů.

Druhým řešením je využití speciálního programu, který nabízí vlastní uzpůsobené prostředí s rychlým přístupem k ozvučeným funkcím. Tyto funkce usnadňují orientaci i manipulaci s telefonem (oznámení kdo volá - volal, oznámení času, přečtení SMS a podobné). I další funkce jsou intuitivní a užitečné, nabízejí například využití GPS, četbu textů či přehrávání hudby. Prostředí nad rámec tohoto programu již není ozvučeno. Toto řešení již není dodavatelem nabízeno, ale řada uživatelů s ním stále ještě pracuje, proto jej v této publikaci zmiňujeme.

Kromě komerčních odečítačů pro mobilní telefony se také na našem trhu začínají objevovat řešení bezplatná či taková, kdy je odečítač obrazovky nedílnou součástí operačního systému.

Náročnost obsluhy

Základní činnosti s telefonem lze zvládnout i bez zaškolení, pro efektivní využívání pokročilejších funkcí (například práce s Internetem) je zaškolení vhodné.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Pomůcka slouží jako komunikační prostředek, který uživatel může díky zpřístupnění jeho funkcí samostatně používat.

Další informace

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup.
 2. Účel použití: komunikace.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: poslouchání.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé

Nemá-li dosud uživatel vlastní telefon kompatibilní s odečítacím programem, je zakoupení kompletní sady od specializovaného dodavatele obvykle nejen nejjednodušší, ale zároveň i nejlevnější variantou a v některých případech přináší i jiné benefity (například licence dalších programů zdarma či za zvýhodněnou cenu). V opačném případě lze zvolit variantu, kdy si uživatel zakoupí od specializovaného dodavatele jen program a mobilní telefon si koupí v běžné distribuční síti.

sestavil: Radek Pavlíček

4.1 Mobilní telefony s ozvučením

Základní charakteristika / popis

Zpřístupnění běžného mobilního telefonu pro nevidomé uživatele je v současnosti řešeno pomocí screen-readeru – odečítače obrazovky, který zpřístupňuje prostředí operačního systému telefonu a další aplikace. Informace dále předává hlasové syntéze, která je uživateli předčítá. Ozvučeny jsou nejen všechny běžné funkce telefonu včetně stavu signálu a baterie, identifikace volajícího, práce s telefonním seznamem, čtení a psaní SMS zpráv, ale i většina pokročilých funkcí včetně přístupu k Internetu, map a nastavení telefonu.

Důležitým aspektem je hmatnost klávesnice. Neexistuje žádná univerzální rada, jaký model telefonu upřednostnit nebo žádná univerzální klávesnice, každý uživatel si musí vybrat takový telefon, který má pro něj osobně dobře hmatnou (po stránce hmatové vyhovující) klávesnici. Nutno podotknout, že v blízké budoucnosti se pravděpodobně tento aspekt stane irelevantní, protože na trhu začínají dominovat telefony s dotykovým ovládáním a tomuto trendu se tedy bude nutné přizpůsobit.

Telefony, které lze tímto způsobem použít, musí spadat do kategorie tzv. chytrých telefonů (smartphone) a je třeba, aby telefon byl kompatibilní se zvoleným odečítačem obrazovky. Informace o kompatibilitě lze najít na stránkách výrobců či dodavatelů.

Druhým řešením je využití speciálního programu, který nabízí vlastní uzpůsobené prostředí s rychlým přístupem k ozvučeným funkcím. Tyto funkce usnadňují orientaci i manipulaci s telefonem (oznámení kdo volá-volal, oznámení času, přečtení SMS a podobně). I další funkce jsou intuitivní a užitečné, nabízejí například využití GPS, četbu textů či přehrávání hudby. Prostředí nad rámec tohoto programu již není ozvučeno. Toto řešení již není dodavatelem nabízeno, ale řada uživatelů s ním stále ještě pracuje, proto jej v této publikaci zmiňujeme.

Kromě komerčních odečítačů pro mobilní telefony se také na našem trhu začínají objevovat řešení bezplatná či taková, kdy je odečítač obrazovky nedílnou součástí operačního systému.

Náročnost obsluhy

Základní činnosti s telefonem lze zvládnout i bez zaškolení, pro efektivní využívání pokročilejších funkcí (například práce s Internetem) je zaškolení vhodné.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Pomůcka slouží jako komunikační prostředek, který uživatel může díky zpřístupnění jeho funkcí samostatně používat.

Další informace

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup.
 2. Účel použití: komunikace.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: poslouchání.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé

Nemá-li dosud uživatel vlastní telefon kompatibilní s odečítacím programem, je zakoupení kompletní sady od specializovaného dodavatele obvykle nejen nejjednodušší, ale zároveň i nejlevnější variantou a v některých případech přináší i jiné benefity (například licence dalších programů zdarma či za zvýhodněnou cenu). V opačném případě lze zvolit variantu, kdy si uživatel zakoupí od specializovaného dodavatele jen program a mobilní telefon si koupí v běžné distribuční síti.

sestavil: Radek Pavlíček

Nokia C5

Nokia C5
Obr. 53: Tzv. „chytré“ mobily s operačním systémem pro možnost použít speciální odečítač Mobile Speak

4.2 Mobilní telefony s ozvučením a softwarovou lupou

Základní charakteristika / popis

Zpřístupnění běžného mobilního telefonu pro slabozraké uživatele či uživatele se zbytky zraku je v současnosti řešeno pomocí kombinace screen- readeru – odečítače obrazovky a softwarové lupy, která dokáže informace z displeje mobilního telefonu zvětšit, konkrétní zvýraznit, nastavit kontrast... a zároveň je syntetickým hlasem číst. Zvolit lze buď kombinované řešení, tj. odečítač obrazovky a softwarovou lupu (častější řešení), nebo jen softwarovou lupu.

Důležitým aspektem je velikost displeje a hmatnost klávesnice. Neexistuje žádná univerzální rada žádný univerzální model, žádný univerzální prototyp, každý uživatel si musí vybrat takový telefon, který má pro něj osobně dostatečně velký/kontrastní displej a dobře hmatnou klávesnici. Nutno podotknout, že v blízké budoucnosti se pravděpodobně tento aspekt stane irelevantní, protože na trhu začínají dominovat telefony s dotykovým ovládáním a tomuto trendu se tedy bude nutné přizpůsobit.

Telefony, které lze tímto způsobem použít, musí spadat do kategorie tzv. chytrých telefonů (smartphone) a je třeba, aby telefon byl kompatibilní se zvoleným odečítačem obrazovky a softwarovou lupou.

Zpřístupněny jsou nejen všechny běžné funkce telefonu včetně stavu signálu a baterie, identifikace volajícího, práce s telefonním seznamem, čtení a psaní SMS, ale i většina pokročilých funkcí včetně přístupu k Internetu a nastavení telefonu.

Náročnost obsluhy

Základní činnosti s telefonem lze zvládnout i bez zaškolení, pro efektivní využívání pokročilejších funkcí (například práce s Internetem) je vhodné zaškolení.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Pomůcka slouží jako komunikační prostředek, který uživatel může díky zpřístupnění jeho funkcí samostatně používat.

Další informace

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup, zvětšení.
 2. Účel použití: komunikace.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: poslouchání, čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé

Nemá-li dosud uživatel vlastní telefon kompatibilní s odečítacím programem a softwarovou lupou, je zakoupení kompletní sady od specializovaného dodavatele obvykle nejen nejjednodušší, ale zároveň i nejlevnější variantou a v některých případech přináší i jiné benefity (například licence dalších programů zdarma či za zvýhodněnou cenu). V opačném případě lze zvolit variantu, kdy si uživatel zakoupí od specializovaného dodavatele jen program a mobilní telefon si koupí v běžné distribuční síti.

sestavil: Radek Pavlíček

Nokia E52
Obr. 54: Mobilní telefon s programem TALKS & ZOOMS

4.3 Mobilní telefony vhodné pro slabozraké uživatele a seniory

Základní charakteristika / popis

Někteří uživatelé s těžkým postižením zraku nepotřebují funkcemi nabité chytré telefony s odečítačem obrazovky či softwarovou lupou, ale stačí jim jednoduchý telefon pouze na volání. Běžné telefony jsou zpravidla pro uživatele se zrakovou vadou velmi obtížně ovladatelné – špatně na ně vidí, ještě hůře se jim ovládají a kromě toho nabízejí funkce, o které zpravidla vůbec nestojí (řada uživatelů chce s telefonem „jen“ telefonovat a případně posílat SMS).

Na běžném trhu najdeme telefony, které lze bez uzpůsobení použít i v případě, kdy má uživatel horší zrak. Takový telefon má dostatečně velká a hmatná tlačítka s výraznými a kontrastními popisky, displej s výrazným podsvícením a díky omezené nabídce funkcí také velmi jednoduché a pochopitelné ovládání. Výhodou tohoto řešení je také jeho velmi nízká pořizovací cena.

Náročnost obsluhy

Základní činnosti s telefonem lze zvládnout i bez zaškolení, v případě efektivnějšího využívání je krátké zaškolení vhodné.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Pomůcka slouží jako komunikační prostředek, který uživatel může díky zpřístupnění jeho funkcí samostatně používat.

Další informace

Klíčová slova

 1. způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: komunikace.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé

sestavil: Radek Pavlíček

Aligator A300
Obr. 55: Mobil pro slabozraké či seniory s velkými tlačítky

Předchozí kapitola | Obsah | Další kapitola