Skupina 2.
OPTOELEKTRONICKÉ POMŮCKY

2.1.1 CLEARVIEW+ lupa nepřenosná stolní

základní charakteristika / popis:

ClearView+ je stavebnicový systém, který umožňuje vhodnou kombinací skladebných prvků (monitor, kamera, přídavný modul) sestavit až 50 různých kamerových lup. Režim prohlížení obrázků je černobílý nebo barevný dle typu kamery, která je umístěna nad pohyblivým čtecím stolkem. U každého provedení lupy je černobílý (pozitiv/ negativ) režim čtení. Přídavný modul disponuje barevným (pozitiv/ negativ) režimem čtení v šestnácti kombinacích. Zahrnuje rovněž funkce ke zlepšení orientace v textu (vodicí linky nebo okna). Zvětšování je automatické i manuální v rozmezí 2,5 až 50krát (podle typu monitoru a objektivu). Ovládací prvky jsou přímo na pohyblivém čtecím stolku, což zvyšuje celkový pracovní komfort. Při spolupráci s dobře vidící osobou (kolega v zaměstnání, učitel) lze využít ukazatel pozice, který označí snímaný prostor světelným bodem přímo na papíře. Lupa může být součástí počítačové sestavy.

Náročnost obsluhy:

Náročnost obsluhy je daná volbou skladebných prvků. ClearView+ umožňuje sestavit zařízení bez jakýchkoliv ovládacích prvků s přednastavením dle požadavků uživatele. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupa je vhodná k intenzivnější práci a tudíž i jako vybavení pracoviště.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu mezi píšící rukou v zorném poli kamery a rukou pohybující čtecím stolkem nebo papírem.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení, psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

Lupa nepřenosná stolní CLEARVIEW
Obr. 22: Lupa nepřenosná stolní CLEARVIEW

2.2.1 PRISMA a PRISMA OPTi, ClearNote USB a ClearNote+, přenosné lupy k monitoru/PC

Základní charakteristika / popis:

Tyto lupy patří do kategorie přenosných lup vytvářejících velký pracovní prostor umístěním kamery nad pracovní plochou. PRISMU tvoří ohebné rameno s kamerou spojené kloubem s podložkou. Výsledného zvětšení obrazu (až 52krát v kombinaci s 21″monitorem) se docílí pohybem ramene směrem k podložce. Čtení textu umožňuje černobílý režim čtení (pozitiv/negativ). Fotografie a obrázky lze snímat v plnobarevném režimu prohlížení obrázků. Při čtení pohybujeme textem. Lupu lze připojit do videovstupu běžného televizoru. Upravenou verzi PRISMA OPTi je možné připojit do USB vstupu počítače. Zvětšený obraz pak pozorujeme na monitoru počítače.

ClearNote USB umožňuje oproti Prizmě navíc snímat a pozorovat zvětšený obraz z okolního prostoru pomocí natáčecí kamery. Další předností lupy je úplný autofocus, funkce vodící linky, možnost ovládání z klávesnice počítače a nabídka barevných kombinací v režimu čtení.

Provedení ClearNote+ s výstupem USB a VGA lze připojit přímo k počítačovému monitoru. S lupou lze číst v temnějším prostředí vzhledem ke kvalitnímu objektivu (18x optický zoom) s vlastním osvětlením.

Náročnost obsluhy:

Kamerové lupy přenosné bez monitoru připojitelné k počítači využívají většinou mladí lidé, kterým obsluha pomůcky nečiní problémy.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupa je vhodná ke čtení, psaní i následnému zpracování snímaných textů v digitální podobě.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci mezi rukou pohybující papírem a rukou píšící v zorném poli kamery.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení; psaní; sebeobsluha.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Přenosná lupa Prisma připojitelná k televizoru či monitoru
Obr. 23: Přenosná lupa Prisma připojitelná k televizoru či monitoru

2.2.2 TVi Color, TVi OPti, Color Mouse USB/TV ručně vedené přenosné lupy

Základní charakteristika / popis:

Lupy TVi Color a Color Mouse USB / TV jsou ručně vedené, snadno přenosné lupy. Umožňují připojení do video vstupu běžného televizoru nebo k počítači (typ TVi OPTi a Color Mouse USB). Při čtení se pohybuje kamerou po řádku. Snadná pohyblivost a tvar ruční kamery umožňuje pohodlný přístup k textu i ve hřbetu knihy. Ke čtení je možné použít černobílý režim čtení (pozitiv/ negativ). Fotografie a obrázky lze snímat v plnobarevném nebo černobílém režimu prohlížení obrázků, dle typu kamery. Pod kamerou lze i psát.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a schopnost systematicky pohybovat kamerou po řádku.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupa je vhodná ke čtení a psaní krátkých textů doma, při studiu i v zaměstnání.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu mezi píšící rukou a rukou držící kameru.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Přenosná ručně vedená lupa Bierley

Přenosná ručně vedená lupa OPTi
Obr. 24: Přenosné ručně vedené lupy

2.3.1 MAXLUPE

Základní charakteristika / popis:

MAXLUPE upoutá velkým TFT displejem, plynulým zvětšováním obrazu (až 30krát na čtení a 12krát na psaní) i zajímavým konstrukčním řešením (výklopný stojan na psaní a klopná obrazovka). Ke čtení je možné použít černobílý (pozitiv/ negativ) i barevný režim čtení. Obrázky lze snímat v plnobarevném režimu prohlížení obrázků.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku, systematickou orientaci v textu a schopnost pohybovat lupou po řádku.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupa je vhodná ke čtení a psaní krátkých textů doma, při studiu i v zaměstnání. Pro využití během cest jsou vhodnější kapesní lupy.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu mezi píšící rukou a rukou pohybující lupou.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

Přenosná lupa MAXLUPE s vestavěným monitorem
Obr. 25: Přenosná lupa MAXLUPE s vestavěným monitorem

2.3.2 Fusion

Základní charakteristika / popis:

Fusion upoutá neobvyklým technickým řešením. Ručně vedená kamera je propojena kabelem s výklopným TFT displejem, který je součástí plastového kufříku. Snadná pohyblivost a velikost ruční kamery umožňuje nejen pohyb po řádku, ale i zpřístupnění jinak nedostupných míst textu (oblé povrhy listů, hřbet knihy). Obraz lze plynule zvětšovat otáčením zvětšovacího kolečka. Ke čtení je možné použít černobílý (pozitiv/negativ) i barevný režim čtení. Obrázky lze snímat v plnobarevném režimu prohlížení obrázků. Pod kamerou lze i psát.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku, systematickou orientaci v textu a schopnost pohybovat kamerou po řádku.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupa je vhodná ke čtení a psaní krátkých textů doma, při studiu i v zaměstnání.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu mezi píšící rukou a rukou držící kameru.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Přenosná lupa Fusion s vestavěným monitorem
Obr. 26: Přenosná lupa Fusion s vestavěným monitorem

2.4.1 miniMAX

Základní charakteristika / popis:

Lupa miniMAX zaujme jednoduchým ovládáním třemi velkými tlačítky a výsuvným displejem, pod kterým lze psát. Umožňuje zvětšení textu ve třech nastavených zvětšeních (pro čtení 3, 5, 7krát a pro psaní 2, 3, 4krát). Ke čtení textu je možné použít černobílý a barevný režim čtení. Fotografie a obrázky lze snímat v plnobarevném režimu prohlížení obrázků. Funkce znehybnění obrazu ukládá pouze snímek.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupa je vhodná kdekoliv ke čtení a psaní krátkých textů.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu píšící ruky a ruky pohybující lupou.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

Přenosná lupa MAXLUPE s vestavěným monitorem
Obr. 27: Přenosná lupa MAXLUPE> s vestavěným monitorem

2.4.2 MANO

Základní charakteristika / popis:

Lupa MANO nabízí plynulé zvětšování obrazu až do dvacetinásobného zvětšení. Ke čtení textu je možné použít černobílý a barevný režim čtení. Fotografie a obrázky lze snímat v plnobarevném režimu prohlížení obrázků. Důležité informace na obrazovce zachytí funkce znehybnění obrazu doplněná pamětí, do které lze uložit 3 snímky. Při práci s lupou se využívá výklopný stojánek. Stojánek nakloní obrazovku šikmo k uživateli a otevře pod kamerou prostor pro psaní.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupa je vhodná ke čtení a psaní krátkých textů doma, v obchodě, při studiu i v zaměstnání.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu píšící ruky a ruky pohybující lupou.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

Přenosná lupa MANO s vestavěným monitorem
Obr. 28: Přenosná lupa MANO s vestavěným monitorem

2.4.3 Maggie

Základní charakteristika / popis:

Maggie zaujme velikostí kreditní karty. Zvětšení je nastavitelné ve čtyřech velikostech 4krát, 6krát, 8krát a 11krát. Dodává se ve dvou verzích Maggie Pro a Maggie MD. Maggie umožňuje snímání textu plnobarevně i černobíle. Maggie MD navíc disponuje černobílým (pozitiv/negativ) režimem čtení. Důležité informace na obrazovce zachytí funkce znehybnění obrazu.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku, systematickou orientaci v textu a schopnost udržet lupu nad textem.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Předností této lupy je její malá velikost, váha a snadná přenosnost. Je však vhodná jen k zpřístupnění krátkých informací (cenovky, jízdní řády apod.) nikoliv k delšímu souvislému čtení. Nabíjení baterie je možné také propojením přes USB port počítače.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu píšící ruky a ruky pohybující lupou.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

Přenosná lupa Maggie s vestavěným monitorem
Obr. 29: Přenosná lupa Maggie s vestavěným monitorem

2.4.4 LOOKY+

Základní charakteristika / popis:

Lupa Looky+ umožňuje vybrat si tři zvětšení v rozmezí 1 až 20krát. Ke čtení textu je možné použít černobílý (pozitiv/ negativ) a barevný režim čtení. Režim prohlížení obrázků je plnobarevný. Důležité informace na obrazovce zachytí funkce znehybnění obrazu. Součástí lupy je výklopná rukojeť, která umožňuje držet lupu nad textem.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupa je vhodná ke čtení a psaní krátkých textů doma, v obchodě, při studiu i v zaměstnání.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu mezi píšící rukou a rukou pohybující lupou.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Přenosná lupa LOOKY+ s vestavěným monitorem
Obr. 30: Přenosná lupa LOOKY+ s vestavěným monitorem

2.4.5 COMPACT + a COMPACT mini

Základní charakteristika / popis:

Lupy COMPACT jsou dodávány ve dvou verzích COMPACT+ a COMPACT mini. COMPACT+ zaujme širokoúhlým integrovaným displejem a výklopnou rukojetí, která umožňuje držet lupu nad textem. COMPACT+ nabízí 3 nastavená zvětšení (5krát, 7.5krát a 10krát), COMPACT mini2 nastavená zvětšení. Režim prohlížení obrázků je plnobarevný. Snadné vnímání textu umožňuje černobílý (pozitiv/ negativ) a barevný režim čtení. Důležité informace na obrazovce zachytí funkce znehybnění obrazu. COMPACT+ navíc disponuje režimem pro čtení informací z displeje (např. mobilního telefonu).

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupy jsou vhodné ke čtení a psaní krátkých textů doma, v obchodě, při studiu i v zaměstnání.

Další informace:

Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu mezi píšící rukou a rukou pohybující lupou.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšený text.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

Přenosná lupa Compact s vestavěným monitorem
Obr. 31: Přenosná lupa Compact s vestavěným monitorem

Předchozí kapitola | Obsah | Další kapitola