Skupina 12.
ŠKOLNÍ POMŮCKY

Základní charakteristika / popis

Mezi nejdůležitější pomůcky patří pomůcky pro zápis Braillova písma, jako pomůcky lze ve škole také využít lupy, kalkulačky, výpočetní techniku, diktafony a přehrávače. Pro efektivní využití pomůcek (zejména lup a výpočetní techniky) je nutné vytvořit či upravit pracovní místo s ohledem na potřeby konkrétního žáka.

Přizpůsobené a upravené učebnice patří k základním pomůckám pro studium. Dnes se často používají učebnice v digitální podobě či vytištěné v Braillově slepeckém písmu.

Hybridní kniha je multimediální publikace, kombinující elektronický text s jeho zvukovou nahrávkou, doplněná komplexním navigačním aparátem. Uživatel má několik možností přístupu k obsahu hybridní publikace a může si tak vybrat dle svých preferencí ten, který mu nejlépe vyhovuje.

Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely jsou v řadě situací efektivnější formou výuky, než slovní popis daného předmětu, jevu či situace. Atlasy a reliéfní plánky lze získat již hotové (například ve vysokoškolských centrech) nebo si je vyrobit svépomocí. Trojrozměrné modely jsou zpravidla vyráběny ručně.

Sešity pro slabozraké a fixy s širokou stopou využijí při pořizování zápisků v hodinách. Jejich výhodou je výrazné provedení, kontrastní zvýraznění linek a větší rozteč linek oproti běžným sešitům.

Rýsovací kolečko, pravítko a kružítko pomáhají nevidomým žákům a studentům při výuce geometrie. S pomocí rýsovací sady, uzpůsobené pro nevidomé, jsou studenti schopni samostatně rýsovat.

Kalkulátor (kalkulačka) s hlasovým výstupem umožňuje žákům a studentům s těžkým postižením zraku samostatně provádět základní i pokročilé aritmetické operace jako je výpočet procent, výpočty druhé odmocniny a mocnin, výpočty s konstantou Pí. Kalkulačka umožňuje i převádění měn a výpočty úroků a má integrované funkce datum, hodiny a budík. Kromě klasické kalkulačky lze pořídit i kalkulačku vědeckou, která mimo základních funkcí nabízí i funkce pro náročnější matematické výpočty – logaritmy, statistická funkce na stanovení průměrných hodnot a standardní odchylky, lze ji přepnout do módu pro práci s fyzikálními jednotkami atp.

Náročnost obsluhy

Školní pomůcky jsou s ohledem na své určení nenáročné na obsluhu, zaškolení s jejich obsluhou zpravidla není nutné (výjimkou může být hybridní kniha). V případě atlasů, reliéfních plánků a 3D modelů je zpravidla třeba slovní komentář, pokud není popis k dispozici v jiném provedení (například manuál v Braillově slepeckém písmu).

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Školní pomůcky významně pomáhají žákům a studentům při plnění povinností, souvisejících se studiem.

Další informace

Klíčová slova

  1. Způsob komunikace: zvětšení, hmatový výstup.
  2. Účel použití: čtení, psaní.
  3. Použitá technologie: –
  4. Způsob práce: poslouchání, čtení zrakem, čtení hmatem, psaní.
  5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování.

Dodavatelé

Sestavil: Radek Pavlíček

Kalkulačka pro slabozraké

Kalkulačka

Kalkulačka Platón

Sešity

Plastické mapy

Rýsovací sada
Obr. 79: Školní pomůcky (kalkulačky, rýsovací potřeby, reliéfní mapy, sešity pro slabozraké)

Předchozí kapitola | Obsah | Další kapitola