Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením

RNDr. Hana Bubeníčková
Ing. Bc. Petr Karásek
Mgr. Radek Pavlíček

Brno, 2012

Tento dokument je již neaktuální. Aktuální verzi je možno najít na adrese: pomucky.centrumpronevidome.cz

Vydání této publikace finančně podpořili
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím státního rozpočtu ČR.

Kolektiv autorů
Kompenzační pomůcky
pro uživatele se zrakovým postižením

Vydala obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 7, 612 00 Brno-Královo Pole
www.centrumpronevidome.cz

Autoři: RNDr. Hana Bubeníčková, Ing. Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček
Fotografie: Ing. Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček, Eva Řezáčová, PhDr. Hana Blahová, Jiří Rezler
Elektronická verze: Mgr. Radek Pavlíček
Grafická úprava: RNDr. Hana Bubeníčková, Jiří Sedláček
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s., Valchařská 36, 614 00 Brno
1. vydání, 1000 výtisků
Brno, 2012

ISBN 978-80-260-1538-3

Poděkování

Autoři děkují všem níže jmenovaným za cenné připomínky k textu publikace:

Mgr. Nikol Aková (Tyfloservis, o.p.s.)
Olga Buriánková (Tyfloservis, o.p.s.)
Mgr. Anna Horká (TyfloCentrum Brno, o.p.s.)
Michal Jelínek (SONS ČR)
Ing. Jan Pokorný (TyfloCentrum Brno, o.p.s.)

Vedoucí týmu

RNDr. Hana Bubeníčková,
ředitelka obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s.
- koordinace prací na publikaci, úvodní slovo, sestavení listů a příloh

Autoři

Ing. Bc. Petr Karásek,
vedoucí krajského střediska obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, o.p.s. v Brně
– autor textů o pomůckách, výběr fotografií

Mgr. Radek Pavlíček,
vedoucí Centra pomůcek a informatiky společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s.
– autor textů o pomůckách, výběr fotografií, podoba knihy na CD / web.

Obsah

PŘÍLOHY

Eureka A4
Obr. 1: Eureka A4 - první počítač pro nevidomé v ČR z roku 1991 (dnes již pomůcku nelze pořídit, ale někteří nevidomí ji ještě vlastní)

Snellenův optotyp
Obr. 2: Snellenův optotyp